ULVSHALESKOVENHer er et oversigtskort over skoven. Du er nu ved den røde udgang.

Herfra kan du nemt komme til de forskellige udgange.
Klik på en af udgangsprikkerne og hop til stedet!
På kortet ses det også, at der stadig er områder af Ulvshaleskoven, der ikke er linket op.
Måske vil disse områder også en gang blive tilgængelige.

Den virkelige Ulvshaleskov ligger på det nordvestlige Møn, tæt ved den lille ø Nyord, hvor jeg boede i perioden 1998-99.
Da jeg begyndte at komme i Ulvshaleskoven, opdagede jeg hurtigt et mærkeligt fænomen: Stierne flyttede sig!
Hvis jeg gik ind i skoven ad en sti og så vendte om og gik tilbage....KOM JEG UD ET ANDET STED!!!!!!!!
Efter at have oplevet dette flere gange, blev jeg så optaget af skoven, at jeg besluttede mig til at fotografere stierne.
Dette blev begyndelsen til denne hjemmeside.

Da jeg sommeren 2002 var tilbage i skoven for at fotografere udvidelsen, oplevede jeg igen de fortryllede stier, og jeg fór vild oppe i den nordvestlige del af skoven.

Skoven er iøvrigt interessant ved at være meget urskovsagtig med en meget varieret og blandet bevoksning. Området er hævet havbund. Den ligger på et udbredt felt af rulleflint, håndstore runde flintesten, der ligger i revler ind gennem skoven. Muldlaget over disse er ganske tyndt, og mange steder i skoven er det blotlagt, så man ser den ligge i skovbunden.

I denne virtuelle skov er der ingen stier der flytter sig, så når man har lært at navigere rundt, vil man altig kunne finde derhen, hvor men vil.tilbage til skoven